Jeklarski proizvodi

JEKLARSKI PROGRAM JE V PODJETJU PROGRAM, V KATEREM SE ZAČNE PROIZVODNA POT VSEH NAŠIH IZDELKOV.

Jeklarski program sestavljata dva ključna oddelka: Jeklarna in Elektro pretaljevanje pod žlindro.

V Jeklarni je osnovni agregat 45-tonska elektroobločna peč (EOP/UHP), imamo 45-tonsko vakuumsko ponovčno peč (VAD), za litje klasičnih ingotov smo postavili novo najsodobnejše ulivališče.

V oddelku Elektro pretaljevanje pod žlindro za pretaljevanje uporabljamo dve večji 50 tonsko in 36-tonsko in manjšo 3-tonsko EPŽ-napravo.

STANDARDNI PROIZVODNO-PRODAJNI PROGRAM JEKLARSKEGA PROGRAMA:

Ingoti: klasični in EPŽ