SIJ Metal Ravne

Proizvodni program Metala Ravne obsega več kot 200 različnih kvalitet jekel. Program sestavljajo orodna, hitrorezna, specialna in konstrukcijska jekla. Proizvodi pa so skladni s svetovnimi standardi ter tudi v skladu s specifičnimi zahtevami kupcev.