Raziskave in razvoj

dr. Mitja Koležnik

direktor razvoja in kontrole

Vlado Perovnik

strokovni direktor za razvoj

dr. Tatjana Večko Pirtovšek

vodja metalurških raziskav in razvoja