Raziskave in razvoj

Gašper Stopar

Direktor razvoja in kontrole kakovosti

Vlado Perovnik

Strokovni direktor razvoja

dr. Tatjana Večko Pirtovšek

Vodja metalurškega razvoja in raziskav