Metal Ravne
je eno od dveh
uspešnih jeklarskih
podjetij v skupini
SIJ - Slovenska industrija jekla.